جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
جستجو در عناوین
دقیقا عین عبارت
سال توليد؛پشتيباني ها؛مانع زدايي ها امروز بیست و شش اردیبهشت ۱۴۰۰

پزشکان و متخصصین

جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
جستجو در عناوین
دقیقا عین عبارت

آزمایشگاه و پاتولوژی

دكتر ابوذر تقي زاده

null

ارتوپدی

دكتر حميدرضا پورطاهري
null

ارولوژی

دكتر وحيد شكوهيده

اطفال

دكتر فريدون افضلي

اورژانس

دكتر عباس مهدوي

بیهوشی

دكتر رامين ناصرطاهري
null

گوش و حلق و بيني

دكتر مطهره طالبا

ارتوپدی

دكتر سينا حيدري

متخصص داخلي

دكتر عليرضا نصري
null

زنان و زايمان

دكتر پرديس احمدي
null

قلب و عروق

دكتر سجاد سالكي
null

گوش و حلق و بيني

دكتر محمود دريجاني

اورژانس

دكتر ابوالقاسم اميرمحمودي

ارتوپدی

دكتر شبير رستمي

چشم پزشکی

دكتر محسن پورشاهرخي

جراحی عمومی

دكتر حبيب الله نيكزاد
null

جراحی مغز و اعصاب

دكتر حجت ميرساردو
null

متخصص بيهوشي

دكتر صدرا صمدي

اورژانس

دكتر معين رضا خاني نژاد

متخصص آزمايشگاه

دكتر ميترا رضازاده
null

سونوگرافي

دكتر ميترا جلوداري
null

متخصص ارولوژي

دكتر متين شيراني
null

متخصص قلب و عروق

دكتر مجيد برزگر
null

متخصص قلب و عروق

دكتر الهه بني اسدي
null

متخصص اطفال

دكتر رضا تاج الديني

چشم پزشكي

دكتر كوهستاني

متخصص گوش و حلق و بيني

دكتر اصغر مكارم

متخصص زنان و زايمان

دكتر مريم ميرزايي

متخصص زنان و زايمان

دكتر طيبه صديقي

عفوني و داخلي

دكتر رحمدل افشارمنش

چشم پزشكي

دكتر قوام محمودي

متخصص بيهوشي

دكتر مهزاد منصوري منش

متخصص داخلي

دكتر مريم صداقت منش

متخصص ارتوپدي

دكتر محسن سعيدي گراغاني

متخصص گوش و حلق و بيني

دكتر جواد مسلمي كيا

متخصص آزمايشگاه

دكتر صدف ترك زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

دكتر الهام نظري قصري

متخصص اطفال

دكتر فاطمه سادات مير رشيدي

متخصص اطفال

دكتر الهام شريفي

متخصص زنان و زايمان

دكتر سعيده سالاري

متخصص داخلي

دكتر امين سعيدي

متخصص اطفال

دكتر زهرا حلمي

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

دكتر محمد مهدي صادقي