جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
جستجو در عناوین
دقیقا عین عبارت
سال توليد؛پشتيباني ها؛مانع زدايي ها [wikiwordpress]

فرم رضايت سنجي پرسنل بيمارستان قائم(عج)

همكار گرامي با سلام

 

پرسشنامه ذيل به منظور بررسي رضايت در حيطه هاي مختلف طراحي گرديده است .

لذا خواهشمنداست با صبر و دقت كافي به سوالات زير جواب دهيد تا شاهد ارتقاء و پيشرفت ارئه خدمات به شما همكار گرامي باشيم.

سياست گذاري مديريتي

[poll id=”2″]

[poll id=”3″]

[poll id=”4″]

[poll id=”5″]

[poll id=”6″]

[poll id=”7″]

[poll id=”8″]

[poll id=”9″]

[poll id=”10″]

[poll id=”11″]

[poll id=”12″]

[poll id=”13″]

[poll id=”14″]

[poll id=”15″]

[poll id=”16″]

نظارت و ارزشيابي

[poll id=”16″]

[poll id=”17″]

[poll id=”18″]

آموزش

[poll id=”19″]

[poll id=”20″]

موقعيت شغلي

[poll id=”21″]

[poll id=”22″]

[poll id=”23″]

[poll id=”24″]

ايمني شغل

[poll id=”25″]

[poll id=”26″]

[poll id=”27″]

همكاران

[poll id=”28″]

[poll id=”29″]

[poll id=”30″]

[poll id=”31″]

[poll id=”32″]

[poll id=”33″]

[poll id=”34″]

[poll id=”35″]

حقوق و مزايا

[poll id=”36″]

[poll id=”37″]

[poll id=”38″]

[poll id=”39″]

محيط كار و امكانات

[poll id=”40″]

[poll id=”41″]

[poll id=”42″]

[poll id=”43″]

[poll id=”44″]

[poll id=”45″]

[poll id=”46″]

[poll id=”47″]

[poll id=”48″]

[poll id=”49″]

[poll id=”50″]