جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
جستجو در عناوین
دقیقا عین عبارت
سال توليد؛پشتيبانی ها؛مانع زدایی ها [wikiwordpress]

حقوق بيماران

  1. بیمار حق دارد که خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی با نیازهای بهداشتی و درمانی خود را دریافت کند. این خدمات شامل مراقبت­های پیشگیری، بهداشتی و درمانی، باید موجود و قابل دسترسی برای همه و به طور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد.
  2.     بیمار حق دارد در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت­های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.
  3.     عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت­های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت­هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ­ای باشند.
  4.     بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار شود. این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.
  5.     بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می­دهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود آگاه شود.
  6.     بیمار حق دارد معاینه و نظارت توسط افرادی که به طور مستقیم در امر مراقبت شرکت ندارند را نپذیرد.
  7.     بیمار حق دارد از مراقبت بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.
  8.     بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می­تواند دسترسی داشته باشد.
  9.     بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبت­های بهداشتی و درمانی از همکاری کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.
  10.     هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد. این بدان معناست که هر گونه مداخله باید تنها و در حضور افرادی که به طور مستقیم در مراقبت و درمان وی نقش دارند، صورت گیرد.